Logo Veteran Car Joinville
placa preta
banner veteran

A típica pequena cidade norte americana da década de 50, mas pequena mesmo...